Náš příběh

Nadační fond NALA pomáhá dětem v Nepálu získat vzdělání.
Soustředíme se na osiřelé a chudé děti z venkovských oblastí, kterým chceme dát šanci na šťastnější život.
Naším dalším
cílem je, aby filozoficko-kulturní dědictví zemí z oblasti Himaláje zůstalo zachováno.


Přispěli jsme na stavbu nové klášterní školy, která stojí v blízkosti města Nala v oblasti Banepa.
V nádherném moderním komplexu děti získávají vzdělání klasického typu, a zároveň se zdokonalují
nadčasovém buddhistickém učení pod vedením zakladatele školy Šeraba Gjalcchen rinpočheho.

I když děti nějaký čas už ve škole bydlely, slavnostně ji inauguroval 17. Gjalwa Karmapa Thaje Dordže
začátkem listopadu 2015. Několikadenní slavnost si nenechalo ujít 10 000 příznivců
linie Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Bezprostředně po loňském zemětřesení jsme do Nepálu vyslali pomoc prostřednictvím vládních leteckých
speciálů. Společně s odborníky z Českého červeného kříže do země odletěl náš kolega Pavel Jirsa, aby pomohl
při nejnutnějších opravách poničené budovy a se zapojením čističky vody.

Podporujeme aktivity výjimečného malíře Dawy Lhadripy, který je mistrem buddhistického umění,
a připravujeme vydání knih s tématikou východní filozofie a tibetské medicíny.

 

podporujeme
120 dětí
ve věku
od 4 do 23 let

měsíční školné stojí
990 Kč
pro 1 školáka

zdravotní péče pro

místní obyvatele

Aktuality


Nala